Capsules Vardenafil

Vardenafil capsules in Nederland kopen

Voor het behandelen van erectiestoornissen worden tabletten of capsules Vardenafil toegepast. Capsules zijn een nieuwe farmacologische vorm, die nog niet in alle landen verkrijgbaar is.

Het voordeel van de zachten gelatinecapsules Vardenafil in tegenstelling tot tabletten is dat zij:

  • een hogere biologische beschikbaarheid hebben
  • sneller in maagdarmkanaal uitvallen.

Dankzij deze bijzonderheden, beginnen Vardenafil capsules sneller te werken tegenover gewone tabletten voor het behandelen van erectiestoornissen.

Vanwege verschillende vervaardigingomstandigheden, is het aanbevolen, de capsules en de tabletten van Vardenafil onder verschillende omstandigheden te bewaren.

Vardenafil capsules kan men bewaren op de temperatuur niet hoger als 25°C

De maximaal toelaatbare bewaartemperatuur voor de tabletten is 30°C

De verpakking met de capsules mag niet aan de vochtigheid en directe zonnestraling blootgesteld worden. Bij de inachtneming van alle opslagvoorwaarden zijn Vardenafil capsules 3 jaren houdbaar.

Vandaag zijn Vardenafil capsules in de apotheken in Nederland niet verkrijgbaar, maar kan die zonder meer in online apotheken vinden.